Utflykter och upplevelser

Här hitttar du några förslag på utflykter i Rösjökilen.

Natur- och kulturstig i Calmare hage

I Calmare hage, i Upplands Väsby, finns en vacker naturstig som är 3 km lång. Vid parkeringen finns foldrar som visar vad man ser. Väsby naturskyddsförening håller hagen öppen genom årlig slåtter.

Hitta hit: Ta buss 568 från Upplands Väsby station till Löwenströmska sjukhuset och gå österut mot badplatsen.

I april-maj färgar hundratals backsippor sandiga betade backar i Calmarehagen, Harby och Björkby naturreservat. Foto: Bo Eknert.

Utforska runriket och hagmark längs Skålhamravägen

I Vallentuna och Täby ligger Runriket. Här finns foldrar och självinstruerande kartor som kan vara början till en lång promenad kring Vallentunasjön. Följ markeringarna och gör avstickare till fornminnen, gamla hagmarker och fågelrika strandängar vid Harby, Kragsta Oppgården, Gällsta och Björkby-Kyrkvikens naturreservat.

Hitta hit: Ta buss 610 från Danderyds sjukhus mot Vallentuna, kliv av vid Jarlabankes bro.

Runor och hagar längs Skålhamravägen

Längs Skålhamravägen norrut, finns möjlighet att göra avstickare till fornminnen, gamla hagmarker och fågelrika strandängar. Följ markeringarna till Runriket och stanna till vid Harby, Kragsta Oppgården, Gällsta och Björkby-Kyrkvikens naturreservat.

Hitta hit: Tag buss 527 från Sollentuna station till Hagby.

Urtid – istid – nutid

Följ med på en vandring genom årtusendena, från landskapets födelse till idag. Under den tre kilometer långa, skyltade vandringen, får du lära dig om vilka bergarter som finns, hur istiden påverkat landskapet och om spår efter människan.

Hitta hit: Tag buss 527 från Sollentuna station till Vaxmora.

Kryssa 100 fåglar på en dag

Fysingen, en av länets finaste fågelsjöar, har ett fågeltorn med anslutande spänger (som är rullstol/barnvagnsvänliga) och har du tur och kämpar lite kan du kanske hinna se 100 olika arter på en dag. Tornet står längst ut i vassen på sankängen vid Fysingens nordvästra sida.

Vid den fågelrika sjön Fysingen häckar sedan ett par år ett havsörnspar. Har du tur får du se dem när de är ute på en flygtur. Ta gärna spången ut till fågeltornet för att spana. Foto: Bo Callerhorn.

Hitta hit: Ta buss 577 från Märsta station till Åshusby gård och gå söderut ca 2 km.

Forn- och naturstigen vid Täby prästgård

Vid Täby prästgård finns en forn- och naturstig där man upplever en promenad bakåt i tiden, ända till bronsåldern. Här får du lära dig allt från hur människorna levde till hur de begravde sina döda.

Hitta hit: Tag Roslagsbanan till Täby kyrkby

Lev järnåldersliv

På Gunnes gård kan ung och gammal få visningar i en rekonstruerad järnåldersby eller prova olika sysslor och hantverk.

Hitta hit: Ta pendeltåg till Upplands Väsby station och buss 536 el 545 till hållplats Ryttargatan, följ sedan skyltarna mot Gunnes gård.

Skrinna en vikingaled

Krogrännet är ett 30 km skridskolopp som går längs de gamla vintervägarna över isarna från Vallentuna in till Stockholm. Loppet går största delen genom Rösjökilen och är ett ypperligt sätt att som motionär uppleva området vintertid.

Rösjökilens sjörikedom ger möjligheter till många skridskoäventyr. Krogrännet är en motionstävling från Vallentunasjön till Brunnsviken och samlar många entusiaster och nybörjare. Foto: Sonia Blom.

Vandra i forntiden genom Törnskogen

Följ den gamla vägen som gick från edet vid Edsviken, genom Törnskogens vildmark, till de forntida bygderna väster om Vallentunasjön. Vid passagen över Törnskogsmossen byggdes en kavelbro och vid brofästet restes en runsten över Skålhamrasläkten. Stensträngar och hålvägar gör vägens ursprungliga sträckning synlig än idag. Långbroleden är idag en markerad stig som följer den gamla vägen från Eddbacka gravfält i söder och fem kilometer norrut.

Hitta hit: Tag buss 527 till Solängsvägen eller Fornboda.

Spana efter spännande växter kring Ekebysjön

Ekebysjöns naturreservat är Rösjökilens senaste tillskott av skyddad natur och här finns både mängder av fåglar och växter som bara klarar sig om man hjälper dem på traven genom lieslåtter. Under de cirka 3,5 kilometer som en promenad runt sjön är får du uppleva både slåtterängar med rik blomsterprakt, många olika sorters fåglar och om du har tur och är på plats i skymningen under sommaren kan du även se fladdermöss ute och jaga insekter.

Hitta hit: Tag Roslagsbanan till station Bråvallavägen eller buss 601 från Danderyds sjukhus.

Sjöar, skog och fornminnen

I området kring Hagby i Täby finns tre skyltade naturslingor: Skogsslingan, Sjöslingan och Fornslingan. Här får du uppleva allt från hällristningar och runstenar till våtmarksområden i Natura 2000-området. Du får även uppleva ett mångskiftande landskap där öppna marker varieras med djupa skogar, och hackspettar av flera slag trivs med de gamla träden.

Hitta hit: Ta buss 611 till Brinkvägen.

Upplev storskogen i liten skala

Väster om Vallentunasjön ligger Vallensjö naturreservat. Här kan du uppleva den trollska mystik som infinner sig i gamla mossklädda barrskogar. I Vallensjöskogen har inget skogsbruk påverkat skogen på mer än 100 år, vilket gett skogen ett högt naturvärde och många spännande arter.

Hitta hit: Ta buss 539 till Fresta kyrka. Sedan är det cirka 1 km promenad.